24 hodinové monitorování krevního tlaku u mladých žen užívajících hormonální antikoncepci: pilotní studie

Title in English 24-hours monitoring of blood pressure in young women using hormonal contraceptives: a pilot study
Authors

BUDÍNSKÁ Xenie PÍREK Ondřej NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Arteriální krevní tlak (TK) je parametr, který se vyznačuje značnou variabilitou vyplývající z komplexní interakce hemodynamických faktorů, neuronálních reflexů, hormonálních, behaviorálních a environmentálních podnětů. Proto 24hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) poskytuje více údajů o sledovaném jedinci, které lépe korelují s poškozením cílových orgánů u hypertenze a s celkovým kardiovaskulárním rizikem pacienta. V chronobiologických studiích se pro hodnocení 24 hodinového kolísání krevního tlaku využívá kosinorová analýza. Cílem této práci bylo zjistit, zdá užívání hormonální antikoncepce (HAK) ovlivňuje krevní tlak a jeho variabilitu v průběhu 24 hodin. V rámci projektu jsme vyšetřovali mladé ženy (18-22 let), bez závažných onemocnění a neužívajících pravidelně žádné léky. Ženy jsme rozdělili do několika skupin: kontrolní skupina bez HAK v anamnéze (K), ženy užívající HAK s antiandrogenní aktivitou (AA) a ženy užívající HAK s antiandrogenní a antimineralokortikoidní aktivitou (AAM). Doba užívaní HAK byla vždy více než 6 měsíců. U všech osob jsme monitorovali krevní tlak po dobu 24 hodin přístrojem Schiller BP-102 plus. V denním režimu (7.00–22.00 hod) byl tlak měřen v intervalech 30 minut, v nočním období (22.00–7.00 hod) po 60 min. V každé podskupině jsme 24hodinový profil systolického (STK) a diastolického (DTK) tlaku vyhodnotili metodou kosinorové analýzy. Výsledky pilotní studie ukazují na rozdílný trend hodnot STK a DTK u kontrolní a HAK skupin. Lze uzavřít, že HAK se podílí na změnách v cirkadiánním kolísaní krevního tlaku.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info