24 hodinové monitorování krevního tlaku u mladých žen užívajících hormonální antikoncepci: pilotní studie

Autoři

BUDÍNSKÁ Xenie PÍREK Ondřej NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Arteriální krevní tlak (TK) je parametr, který se vyznačuje značnou variabilitou vyplývající z komplexní interakce hemodynamických faktorů, neuronálních reflexů, hormonálních, behaviorálních a environmentálních podnětů. Proto 24hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM) poskytuje více údajů o sledovaném jedinci, které lépe korelují s poškozením cílových orgánů u hypertenze a s celkovým kardiovaskulárním rizikem pacienta. V chronobiologických studiích se pro hodnocení 24 hodinového kolísání krevního tlaku využívá kosinorová analýza. Cílem této práci bylo zjistit, zdá užívání hormonální antikoncepce (HAK) ovlivňuje krevní tlak a jeho variabilitu v průběhu 24 hodin. V rámci projektu jsme vyšetřovali mladé ženy (18-22 let), bez závažných onemocnění a neužívajících pravidelně žádné léky. Ženy jsme rozdělili do několika skupin: kontrolní skupina bez HAK v anamnéze (K), ženy užívající HAK s antiandrogenní aktivitou (AA) a ženy užívající HAK s antiandrogenní a antimineralokortikoidní aktivitou (AAM). Doba užívaní HAK byla vždy více než 6 měsíců. U všech osob jsme monitorovali krevní tlak po dobu 24 hodin přístrojem Schiller BP-102 plus. V denním režimu (7.00–22.00 hod) byl tlak měřen v intervalech 30 minut, v nočním období (22.00–7.00 hod) po 60 min. V každé podskupině jsme 24hodinový profil systolického (STK) a diastolického (DTK) tlaku vyhodnotili metodou kosinorové analýzy. Výsledky pilotní studie ukazují na rozdílný trend hodnot STK a DTK u kontrolní a HAK skupin. Lze uzavřít, že HAK se podílí na změnách v cirkadiánním kolísaní krevního tlaku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info