Project information
Vliv alkaloidů na poškození DNA různých typů buněčných kultur s využitím metody analýzy komet

Project Identification
FRVS/1418/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Záměrem předkládaného grantového projektu je spojit odbornou problematiku řešenou v rámci doktorského studijního programu s výukovým zaměřením Biochemického ústavu LF MU a uplatnit znalosti a zkušenosti získané při vědecké práci při tematickém rozšíření praktické výuky Biochemie. Cílem práce je použít metodu komet-eseje ke sledování poškození DNA, způsobené u některých typů buněčných kultur (HL-60, HELA ad.) inkubací s benzo(c) fenanthridinovými alkaloidy chelerytrinem, sanguinarinem a jejich deriváty. Zkušenosti získané při řešení odborné problematiky budou využity v praktické výuce studentů v předmětu Lékařská chemie v programu Všeobecné lékařství a programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotní laborant.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info