Informace o projektu
Vliv alkaloidů na poškození DNA různých typů buněčných kultur s využitím metody analýzy komet

Kód projektu
FRVS/1418/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
alkaloidy, DNA

Záměrem předkládaného grantového projektu je spojit odbornou problematiku řešenou v rámci doktorského studijního programu s výukovým zaměřením Biochemického ústavu LF MU a uplatnit znalosti a zkušenosti získané při vědecké práci při tematickém rozšíření praktické výuky Biochemie. Cílem práce je použít metodu komet-eseje ke sledování poškození DNA, způsobené u některých typů buněčných kultur (HL-60, HELA ad.) inkubací s benzo(c) fenanthridinovými alkaloidy chelerytrinem, sanguinarinem a jejich deriváty. Zkušenosti získané při řešení odborné problematiky budou využity v praktické výuce studentů v předmětu Lékařská chemie v programu Všeobecné lékařství a programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotní laborant.

Výsledky

Výsledky projektu budou prezentovány formou přednášky na Studentské vědecké konferenci Lékařské fakulty MU v roce 2006 a formou posterového sdělení na konferenci ČSBMB. Bude vypracován návod na modelovou úlohu v praktickém cvičení z Lékařské chemie zaměřenou na stanovení genotoxicity látek metodou komet-eseje. Řešitel zpracuje text o poškozeních DNA a metodách pro jejich detekci pro seminární výuku předmětu Biochemie I v 1. ročníku Všeobecného lékařství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info