Zajištění akreditace World Federation for Medical Education

Project Identification
ROZV/C23/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University

Americká Education Commission for Foreign Medical Graduates v červenci 2010 rozhodla, že od r. 2023 bude přístup ke zkouškám US Medical Licensing Examination (USMLE) a certifikaci ECFMG umožněn pouze absolventům těch vysokých škol, které byly akreditovány akreditační agenturou uznanou ze strany World Federation for Medical Education (tzv. Recognition Status). Tento termín pak byl v souvislosti s koronavirovou pandemií posunut na r. 2024.
Projektovým záměrem českých veřejných vysokých škol s lékařskými fakultami v těsné spolupráci s Národním akreditačním úřadem (NAÚ) bude proto vytvořit podmínky pro podání žádosti ze strany NAÚ a zastřešit administraci celého procesu akreditace. Úspěšná realizace celého záměru je pro zúčastněné vysoké školy zcela zásadní a zajistí jejich konkurenceschopnost.
Hlavní cíle projektu lze shrnout do následujících bodů:
1. Analýza požadavků a parametrů akreditace ze strany WFME.
2. Návrh oborových standardů pro akreditace studijních programů Všeobecné lékařství, které budou odpovídat vzorovým standardům WFME a zároveň budou v souladu s nařízením vlády o standardech pro akreditace (národní prováděcí předpis).
3. Návrh metodiky pro posuzování studijních programů Všeobecné lékařství Národním akreditačním úřadem.
4. Harmonizace vnitřních procesů zúčastněných institucí s požadavky na výkaznictví s využitím benchmarkingu, včetně zahraničního.
5. Vypracování potřebných podkladů ze strany zúčastněných institucí a přijetí opatření v souvislosti s udělením akreditace NAÚ.

Realizační tým bude tvořen zástupci všech veřejných vysokých škol s lékařskými fakultami i experty NAÚ. Pro optimální průběh příprav v ČR je součástí projektu i sběr poznatků a komunikace se zahraničními partnery, kteří již fází příprav i žádostí o akreditaci prošli. Pro příbuznost vzdělávacích systémů i historii spolupráce byla jako nejvhodnější partner vytipována maďarská akreditační agentura Hungarian Accreditation Committee (HAC), jejíž kompletní žádost momentálně WFME posuzuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info