Rozšíření QRS komplexu v souvislosti a myokardiální fibrózou u potkana

Authors

LAŠKA Michal NÁDENÍČEK Jaroslav STRAČINA Tibor NOVÁKOVÁ Marie

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Detekce EKG představuje základní vyšetřovací metodu v diagnostice onemocnění kardiovaskulárního systému. Projevy elektrické aktivity srdce jsou náchylné na morfologické změny v srdeční tkáni. Rozvoj myokardiální fibrózy vede ke změnám šíření depolarizační vlny v myokardu, a tím i ke změnám vzhledu EKG křivky. Cílem experimentu bylo detekovat šířku QRS komplexu u potkanů s indukovanou myokardiální fibrózou. Bylo použito celkem 11 samců potkana kmene Sprague-Dawley ve věku 6 týdnů. Zvířata byla náhodně rozdělena do dvou skupiny: s myokardiální fibrózou (FIB) a kontrolní (CON). Pro navození myokardiální fibrózy byl využit DOCA/salt model. U skupiny FIB byla provedena unilaterální nefrektomie. Dále byl u této skupiny podáván deoxykortikosteron acetát (20 mg/týden, s.c.). Navíc, zvířata měla přístup pouze k pitné vodě s přídavkem solí NaCl (0,9 %) a KCl (0,3 %). Kontrolní skupina zvířat podstoupila sham operaci, bylo podáváno vehikulum (arašídový olej; 0,2 ml/týden, s.c.) a zvířata pila vodu bez přídavku solí. Po třech týdnech bylo u zvířat v celkové anestezii zaznamenáno EKG. Záznam byl hodnocen v prostředí LabChart 8 Pro (AD Instruments) s využitím automatické detekce R kmitů. QRS komplex u skupiny FIB byl statisticky významně širší než u skupiny CON. Toto rozšíření bylo způsobeno zpomalením šíření depolarizační vlny v remodelovaném myokardu. Výsledky analýz poskytují důkazy o změnách v EKG parametrech souvisejících s myokardiální fibrózou u potkanů, což může mít praktický význam pro další využití DOCA/salt modelu ve výzkum myokardiální remodelace.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info