Rozšíření QRS komplexu v souvislosti a myokardiální fibrózou u potkana

Autoři

LAŠKA Michal NÁDENÍČEK Jaroslav STRAČINA Tibor NOVÁKOVÁ Marie

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Detekce EKG představuje základní vyšetřovací metodu v diagnostice onemocnění kardiovaskulárního systému. Projevy elektrické aktivity srdce jsou náchylné na morfologické změny v srdeční tkáni. Rozvoj myokardiální fibrózy vede ke změnám šíření depolarizační vlny v myokardu, a tím i ke změnám vzhledu EKG křivky. Cílem experimentu bylo detekovat šířku QRS komplexu u potkanů s indukovanou myokardiální fibrózou. Bylo použito celkem 11 samců potkana kmene Sprague-Dawley ve věku 6 týdnů. Zvířata byla náhodně rozdělena do dvou skupiny: s myokardiální fibrózou (FIB) a kontrolní (CON). Pro navození myokardiální fibrózy byl využit DOCA/salt model. U skupiny FIB byla provedena unilaterální nefrektomie. Dále byl u této skupiny podáván deoxykortikosteron acetát (20 mg/týden, s.c.). Navíc, zvířata měla přístup pouze k pitné vodě s přídavkem solí NaCl (0,9 %) a KCl (0,3 %). Kontrolní skupina zvířat podstoupila sham operaci, bylo podáváno vehikulum (arašídový olej; 0,2 ml/týden, s.c.) a zvířata pila vodu bez přídavku solí. Po třech týdnech bylo u zvířat v celkové anestezii zaznamenáno EKG. Záznam byl hodnocen v prostředí LabChart 8 Pro (AD Instruments) s využitím automatické detekce R kmitů. QRS komplex u skupiny FIB byl statisticky významně širší než u skupiny CON. Toto rozšíření bylo způsobeno zpomalením šíření depolarizační vlny v remodelovaném myokardu. Výsledky analýz poskytují důkazy o změnách v EKG parametrech souvisejících s myokardiální fibrózou u potkanů, což může mít praktický význam pro další využití DOCA/salt modelu ve výzkum myokardiální remodelace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info