prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

profesor – Interní kardiologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2651
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 4. 2015
Datum ukončení řízení 1. 1. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Zánětlivá reakce a akutní poškození ledvin u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním šokem
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (LF UK, FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC (FN Vinohrady, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 6. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA (FN Na Homolce, Praha)
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. (FN Plzeň)
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (FN Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 10. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 1. 2018
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 6. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC (FN Vinohrady, Praha)
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (LF UK, FN Hradec Králové)
prof. Alain Cohen Solal, MD (Université Paris VII - Denis Diderot, Sorbonne Paris Cité)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info