prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Výzkum terestrických bezobratlých


kancelář: bud. D31/113
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6464
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha a MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 11. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Využitie pavúkov a iných predátorov v ochrane pred škodcami
Oponenti habilitační práce RNDr. Alois Honěk, CSc. (VÚ rostlinné výroby Praha)
RNDr. Vladimír Růžička, CSc. (EntÚ AV ČR Č. Budějovice)
doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. (ÚOCHBCH Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Peter Gajdoš, CSc. (UKE Nitra)
doc. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (VÚ rostlinné výroby Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 4. 2011
Datum ukončení řízení 20. 6. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2011
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 3. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info