Autoři publikace "Intenzivní medicína v praxi" oceněni předsednictvem ČLS JEP

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) udělilo cenu za třetí místo v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci autorům z Fakultní nemocnice Brno a LF MU.

26. 11. 2021

Bez popisku

Ve Valdštejnském paláci v Praze byla udělena cena za 3. místo v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci předsednictva ČLS JEP za rok 2020 s názvem "Intenzivní medicína v praxi". Autory publikace josu MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC a MUDr. Jan Stašek, EDIC z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU.

Knihu na ceremoniálu představil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Ocenil především důraz, jaký je kladen na praxi. Uvedl také, že je publikace navržena na přidání souboru literatury pro přípravy na atestace z diabetologie a endokrinologie, protože obsahuje důležité pasáže z různých oborů, stejně jako kazuistiky vyzývající k zamyšlení nad medicínou jako celkem. Publikace byla společně nominována dvěma odbornými společnostmi: Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP.

"Zaměřením, jakkoli jej autoři přímo nedeklarují, cílí publikace na skupinu zájemců o intenzivní medicínu v pozdním pregraduálním a časném postgraduálním období. Troufnu si říci, že pro tuto skupinu by měla být publikace povinnou součástí kurikula. Nepochybně však v této knize naleznou zalíbení i zkušení intenzivisté, protože je přehledně členěna a s intenzivistickou přímočarostí  napsána," uvádí v předmluvě knihy prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info