Být v přítomném okamžiku: výuka a výzkum mindfulness na Masarykově univerzitě

Už jste slyšeli o mindfulness nebo také česky všímavosti? Umění být tady a teď a žít v přítomném okamžiku? Nejen o tom, jak funguje lidská mysl, se dozvíte v kurzech nového akademického centra LF MU pro výzkum mindfulness. Novinkou je i možnost stáhnout si výukovou aplikaci přímo do vašeho chytrého telefonu.

24. 10. 2021

Bez popisku

Výzkum a klinická praxe jednoznačně dokládají, že naše schopnost reflektovat, kde je naše mysl a jak funguje, významně určuje naši životní spokojenost. Akademické centrum Lékařské fakulty MU, Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University (MRPN MUNI) vzniklo právě za účelem rozvíjení této jedinečné a univerzální dovednosti pro lidi se zájmem o mindfulness, kteří chtějí najít klid v uspěchaném a náročném světě.

O vysoké kvalitě kurzů svědčí i fakt, že výuka mindfulness pod vedením MUDr. Rastislava Šumce, Ph.D. v brněnském centru byla letos v létě po zhodnocení Oxfordským mindfulness centrem oceněna nejvyšším možným, šestým stupněm kvality (tj. Advanced).

Od myšlenky po vznik centra

Zájem o mindfulness praxi a výzkum je ve světě enormní a tento trend je zřejmý i v ČR. Přibývá informací o účinnosti mindfulness praxe v různých kontextech, ať už v medicínské praxi nebo primární a sekundární prevenci. Každý boom s sebou však přináší rovněž rizika v podobě nekompetentní praxe ze strany samozvaných lektorů mindfulness nebo také v podobě dezinterpretace výsledků vědeckých studií, které pak mohou podporovat nerealistická očekávání veřejnosti a renomé mindfulness přístupu poškodit.

„Akademické centrum vzniklo jako reakce na vývoj v této oblasti. Jako univerzitní centrum, které akcentuje propojování odborníků v oblasti péče o duševní zdraví a praxe a výzkumu mindfulness, chceme studentům, zaměstnancům MUNI, odborníkům a také široké laické veřejnosti zprostředkovávat realistické informace a kompetentní praxi mindfulness, ať už v podobě nabídky mindfulness kurzů pod vedením certifikovaných lektorů, odkazů na certifikované odborníky v této oblasti až po realizaci výzkumu a propojování výzkumných skupin v této oblasti na celém světě,“ říká Rastislav Šumec, vedoucí MRPN MUNI.

Nabídka kurzů i aplikace pro chytré telefony

Centrum se zaměřuje na studentskou a akademickou obec celé Masarykovy univerzity, která se může zapojit do nabízených programů a naučit se začleňovat mindfulness do osobního i pracovního života.

Centrum umožňuje zápis do několika programů. Pravidelně je možné se registrovat do 8týdenního programu MUNI Healthy Minds (t.č. plánováno na jaro 2022), v němž se lze s mindfulness seznámit prostřednictvím chytrého telefonu. Během 8 týdnů jsou účastníkům posílány v průběhu dne vlídné notifikace a povzbuzení, které je s principy mindfulness seznamují a nabádají je k tréninku své pozorností přímo při každodenních činnostech. Pro zájemce o intenzivní kurz je pak možná registrace do univerzitního předmětu Mindfulness for Life, který vychází z celosvětově známého programu Mindfulness-Based Cognitive Therapy. V tomto programu se věnujeme mindfulness tréninku v užší skupince cca 12-15 členů. Tato skupina se pak každý týden "naživo" schází a za doprovodu mindfulness učitele se krok za krokem učí integrovat mindfulness do svého života a do všech situací, které přináší, ať už jsou příjemné, anebo stresující. Pokud COVID-19 prezenční výuku právě neumožňuje, setkání probíhají přes Zoom.

Zájemci se mohou o aktivitách a novinkách ze světa mindfulness dozvědět prostřednictvím našich webových stránek nebo Facebooku.

Kdo za vznikem centra stojí

Odbornou radu centra tvoří:

  • neurolog, neurovědec a certifikovaný lektor mindfulness vyškolený na Oxfordské univerzitě MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D.,
  • přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU, klinický psycholog a psychoterapeut doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
  • a psycholožka a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Klíčové členky centra jsou:

  • lékařka Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a LF MU MUDr. Zuzana Špačková,
  • novinářka a doktorandka v oboru neurověd Ing. Pavla Hubálková,
  • certifikovaná lektorka mindfulness Ing. Alena Lašková MSc, PGSDip
  • a také doktorandi oboru neurověd MUDr. Monika Lekárová, Mgr. Zdeňka Barešová a RNDr. Dana Vigašová, Ph.D.

Založení centra bylo schváleno děkanem LF MU prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D. a významně vznik centra podpořili:

  • přednosta 1. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.,
  • přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a LF MU prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
  • a přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Registrace ochranné známky

Centrum MRPN MUNI si podalo žádost o registraci obrazové ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou získalo koncem srpna 2021. Důvod podání žádosti bylo chránit dobré jméno a "značku” centra univerzity tak, aby i po právní stránce mohlo bezpečně reprezentovat odbornou praxi a výzkum mindfulness, splňující mezinárodní standardy.

Pozvánka na křest knihy

Akademické centrum MRPN MUNI a vydavatelství Alferia srdečně zve všechny zájemce na křest nově přeložené knihy o mindfulness v medicíně zvané Neodvracej Pohled. Autorem knihy je profesor preventivní a behaviorální medicíny Saki Santorelli. Křest se uskuteční dne 27.10.2021 v Galerií Domu Skleněná louka (Kounicova 23, Brno). Více informací v události na Facebooku zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info