Ceny děkana LF MU předány studentům

Začátkem roku letošního roku děkan LF MU Martin Repko vyhlásil Cenu děkana pro nejlepší pregraduální studenty. Diplomy byly vítězům ve třech kategoriích předány ve středu 21. 4. 2021.

22. 4. 2021

Ceremonie předávání Cen děkana je tradiční akcí od roku 2011 s cílem ocenit studenty za mimořádné studijní výsledky. V loňském roce byly nastaveny nové podmínky a byly vytvořeny celkem 3 kategorie nominací. V letošním roce kvůli opatřením v souvislosti s omezením šířením koronaviru nebylo možné uspořádat tradiční formu předávání, kterého se mimo oceněných a pozvaných hostů účastní též studenti a zaměstnanci fakulty. Cenu letos získalo 15 vyznamenaných studentů. Děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. předal ocenění ve své pracovně čtrnácti z nich, jeden z oceněných je momentálně na zahraniční stáži a cena mu bude předána dodatečně.

Předání diplomů proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Děkan studentům poděkoval za excelentní výsledky, vědecké výkony i za mimořádný přínos lékařské fakultě. V následné uvolněné společné diskuzi probírali např. potřeby studentů v této náročné době, téma očkování studentů lékařské fakulty či jejich zapojení do dobrovolnických činností. Na závěr setkání prof. Repko popřál všem studentům, kteří svá studia letos úspěšně ukončí, aby se našli ve zvolených oborech a těm studentům, kteří ještě ve studiu pokračují, aby vytrvali a byli i nadále inspirací dalším i nově nastupujícím studentům.

Ocenění studenti

V kategorii za vynikající výsledky v průběhu studia (bez umístění)

Lenka Adamíčková
Martin Barák
Erika Kucharovicová
Martin Macháček
Ondřej Matouš
Katarína Orlovská
Lucie Ulrichová
Roman Václav
Vít Všianský

V kategorii za vynikající vědecký výkon

Jakub Sumbal - 1. místo
Lina Elrefae - 2. místo
Jan Mičan - 3. místo

V kategorii za mimořádný přínos fakultě (bez umístění)

Viet Ha Trinh
Hana Plvanová (roz. Malcová)
Deelan Heetain Vadher

Jménem celé fakulty chceme všem oceněným veřejně pogratulovat a připojujeme přání spousty úspěchů v jejich dalším kariérním životě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info