Dopis děkana studentům LF MU ze dne 5. 3. 2021

Děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. informuje v návaznosti na úvahy ze strany Vlády ČR o znovuobnovení pracovní povinnosti našich studentů.

5. 3. 2021

Bez popisku

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

obracím se na vás v situaci aktuálně stále se zhoršující epidemiologické situace a v návaznosti na úvahy ze strany Vlády ČR o znovuobnovení pracovní povinnosti našich studentů.

Chci vás v této souvislosti ubezpečit, že z hlediska kontinuity a kvality vašeho studia nepovažuji plošné nařízení pracovní povinnosti pro studenty LF MU za správný krok. Všemi prostředky se snažím takovému kroku zabránit, či jeho realizaci alespoň racionalizovat. Společně s vedením naší univerzity a v kooperaci s Asociací děkanů lékařských fakult naléhavě vysvětlujeme kompetentním místům negativní důsledky takového kroku vůči vám, našim studentům, stejně tak i dlouhodobé negativní důsledky pro celý resort zdravotnictví.

Opakovaně deklarujeme vaši ochotu pomoci ve formě dobrovolnictví a také fakt, že mnoho z Vás pracuje i při prezenčním studiu. Forma zapojení studentů jako dobrovolníků by podle mě měla být dominantním prvkem pomoci a neměla by být nahrazována povinným nasazením. Velmi děkuji všem, kteří se do dobrovolnické pomoci zapojili a pomohli tak nejen našemu zdravotnictví, ale i celé společnosti. Díky vaší dobrovolnické pomoci a naší deklaraci Ministerstvu zdravotnictví o její efektivitě se podařilo již v uplynulých týdnech zabránit opětovnému nařízení pracovní povinnosti. Mimo jiné těm, kteří se do dobrovolnické činnosti zapojili, bylo umožněno se dostat do prioritizovaných skupin v rámci očkovacího programu. Tímto patří poděkování pánům ředitelům brněnských fakultních nemocnic, se kterými jsme program očkování dobrovolně zapojených studentů dohodli a připravili.

Pokud by i přes výše uvedené snahy a racionální argumentaci mělo k povinnému nasazení našich studentů dojít, tak společně s Asociací děkanů LF ČR požadujeme a trváme na dodržení následujících podmínek:

  • Respektování dosavadního dobrovolného zapojení studentů: nesmí docházet k necitlivému
    a nesystémovému nařizování pracovní povinnosti studentům již zapojeným do dobrovolné pomoci.
  • Zajištění bezpečí a ochrany studentů: studenti budou při nástupu očkováni proti COVID-19 stejně jako ostatní zdravotničtí pracovníci.
  • Racionální a systematické zapojení studentů: nasazení studentů nemá být plošné, ale s cíleným využitím jejich dosažené odbornosti a možnosti racionálního odborného zapojení, které umožní rozvoj jejich profesních znalostí a dovedností.

Od počátku pandemie a zavedení různých restriktivních opatření se snažím společně s celým vedením LF MU udržet maximální možný rozsah výuky a využít všech povolených forem pro praktickou výuku a odborné klinické stáže. Zajištění výuky je dosahováno díky nezměrné aktivitě pedagogů LF MU, za což jim patří obrovský dík.

Kvalita vašeho studia je pro vedení LF MU i všechny naše pedagogy jasnou prioritou.

O aktuálním dění vás budu dále informovat.

Se srdečným pozdravem
Váš
Martin Repko


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info