Indický velvyslanec navštívil naši fakultu

Na půdě Lékařské fakulty MU jsme v pátek 21. ledna 2022 mohli přivítat velvyslance Indie a jeho atašé. Přivítali ho zástupci vedení i několik indických studentů.

2. 2. 2022

Bez popisku

Velvyslanec Indie pan Hemant Harishchandra Kotalwar vůbec poprvé navštívil Masarykovu univerzitu. Návštěva se konala v rámci oslav indického národního svátku „Den republiky“, který se slaví 26. ledna. Na půdě LF MU se setkal s děkanem prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., proděkanem pro anglické studium a internacionalizaci doc. MUDr. Lubomírem Křivanem, Ph.D., zástupkyní zahraničního oddělení Mgr. Zuzanou Palackovou a třemi indickými studenty.

Jeho Excelenci byly představeny výukové prostory Univerzitního kampusu Bohunice, knihovna, Anatomický ústav i Simulační centrum, jehož vysokou technickou a profesionální úroveň a celkově vybavení hodnotil velmi pozitivně.

Bez popisku

Pan velvyslanec uvedl, že v Indii je povolání lékaře vysoce prestižní záležitost, avšak možnosti studia lékařské fakulty velmi omezené, a to i pro nadané a nadprůměrné studenty. Právě takovým by rád pomohl zprostředkovat studium v ČR.

Jedním z výstupů ze setkání bylo přímé navázání kontaktu s ambasadorkou indických studentů na LF MU. Dále pan velvyslanec projevil zájem o užší spolupráci při tvorbě bilaterálních smluv mezi naší fakultou a univerzitami v Indii s cílem umožnit indickým, ale i ostatním studentům lékařské fakulty výměnné pobyty a praxe v nemocnicích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info