Instrukce pro zahraniční studenty, jak aktuálně vstoupit na území Česka

Usnesením vlády č. 443 pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR ze dne 23. 4. 2020 byl rozšířen okruh cizinců, kteří mohou po 27. dubnu 2020 za jasně stanovených podmínek vstoupit na území České republiky za účelem studia.

3. 5. 2020

Bez popisku

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách uvádí přehled kategorií výjimek pro vstup do ČR s pravidly pro vstup a karanténními opatřeními. Pro studenty lze využít tyto výjimky:

1. vstup studentů za účelem zkoušky na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin (pro tuto variantu si nezapomeňte vytisknout z Informačního systému MU potvrzení o přihlášení na zkoušku, které budete potřebovat při přechodu státních hranice a které je nově součástí aplikace Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19)

2. vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR; nejde tedy o první vstup na území ČR) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt

3. vstup občanů EU za účelem studia na vysoké škole na území ČR bez předchozího pobytu nebo studia na území ČR nad 72 hodin (jedná se o nové studenty)

4. vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR)

Vláda ČR také uložila všem cizincům vstupujícím do České republiky povinnost předem oznámit datum a způsob vstupu do České republiky.

Další důležité odkazy

Elektronické potvrzení o studiu na MUNI si můžete vytisknout z Informačního systému MU.

Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 najdete ZDE.

Vzory dalších potvrzení naleznete na: Vzory potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu.

Bližší informace jsou v samostatném informačním materiálu na webu MVČR: Výjimka pro žáky a studenty.

Aktuální informace jsou k dispozici též na: Cestování a Přehled cestovních opatření členských států EU COVID-19.

S ohledem na neustále se vyvíjející situaci doporučujeme sledovat web www.mvcr.cz v sekci Koronavirus a www.mzv.cz. Nezapomeňte také sledovat vývoj nařízení ve své domovské zemi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info