Konference MEFANET 2020: registrace zahájeny

Již je možno přihlašovat se na již 14. ročník konference pedagogů a studentů všech lékařských a zdravotnických fakult z České a Slovenské republiky spolu s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky.

2. 9. 2020

Bez popisku

Programový a organizační výboru konference MEFANET 2020 zve na čtrnáctý ročník konference. Vzdělávací síť MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Cílem této mezifakultní spolupráce je vytvoření sítě horizontálně propojených výukových pracovišť. Primární snaha směřuje k usnadnění interakce mezi jednotlivými týmy z různých fakult, díky čemuž je studentům a pedagogům umožněno efektivně sdílet elektronické výukové materiály.

Organizátoři letos připravují opět zajímavý program, který se bude skládat z interaktivní části v podobě workshopu společně s posterovou sekcí, zvanou přednáškou a bloky s krátkými sděleními.

První den konference (24. listopadu 2020) MEFANET 2020 proběhne letos v prostorách nově vybudovaného Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, druhý den (25. listopadu 2020) pak v kongresových prostorách hotelu Continantal v centru Brna.  Více informací získáte na webu konference a na přiloženém oznámení o konferenci s časovým plánem celé dvoudenní akce. On-line registrace na konferenci je již možná. Zájemce o aktivní účast prosíme o dodržení termínu pro zaslání strukturovaného abstraktu, a to do 7. listopadu 2020.

Na shledání se těší za programový a organizační výbor MEFANET 2020

Daniel Schwarz a Martin Komenda


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info