Setkání zástupců pracovišť vzdělávajících nelékařské studijní programy

V úterý 30. června 2020 se v prostorách Katedry ošetřovatelství a porodní asistence uskutečnilo jednání zástupců pracovišť vzdělávajících nelékařské studijní programy na Lékařské fakultě MU.

30. 6. 2020

Proděkanka prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. všechny zástupce pracovišť vzdělávajících nelékařské studijní programy přivítala a zahájila společné setkání s několika cíli:
- zhodnotit distanční formu výuku v souvislosti s epidemiologickými opatřeními,
- shrnutí informací k realizaci odborné praxe,
- sumarizace výsledků Státních závěrečných zkoušek, 
- aktuální informace k rozvrhování na Lékařské fakultě MU.

Dále proběhla diskuze, jejímž cílem bylo dále identifikovat postupy pro zkvalitňování výuky studijních programů. V neposlední řadě bylo záměrem setkání poděkování všem kolegům, kteří participují na výuce i organizaci výuky v nelékařských studijních programech.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info