Smuteční oznámení: zemřel profesor Libor Páč

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel profesor MUDr. Libor Páč, CSc., významný pedagog Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

6. 3. 2020

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 79 let ve středu 4. března 2020 zemřel prof. MUDr. Libor Páč, CSc.

Prof. Páč (nar. 1941) se celý profesní život zabýval anatomií, zasloužil se i o rozvoj morfologických oborů. V roce 1990 převzal vedení Anatomického ústavu LF MU a vedl jej do září 2006. Po absolvování Lékařské fakulty MU nastoupil v roce 1964 na Anatomický ústav a postupně prošel všemi učitelskými stupni. V roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor anatomie. Věnoval se studiu ultrastruktury senzitivních nervových struktur, ultrastruktuře jednotlivých optických prostředí oka, problematice existence hladkých svalových buněk ve stěně velkých žlázových vývodů a variabilitě svalů a cév.

Svou akademickou činností zásadně přispěl k výstavbě nového univerzitního kampusu lékařské fakulty v Brně-Bohunicích. Za své zásluhy byl oceněn několika medailemi MU. Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile mu byla předána 2. listopadu 2005.

"Pan profesor byl nejen úžasný člověk ale i naprosto skvělý pedagog, což mohu potvrdit svou vlastní zkušeností", sdělil upřímnou soustrast zarmoucené rodině děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Poslední rozloučení s prof. Páčem se koná ve středu 11. března v 11.00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

Čest jeho památce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info