Symbióza praktického lékařství a geriatrie: cesta k aktivnímu a zdravému stáří

Nedávno uskutečněný kongresový den přinesl do popředí dvě klíčová témata – geriatrii a praktické lékařství, oba obory jsou úzce propojeny s aktuálními demografickými trendy – stárnutím populace. Geriatrie hraje v tomto kontextu klíčovou roli, neboť hlavním cílem není pouze hospitalizace pacientů, ale podpora aktivního a zdravého stáří. To má nyní podporu i ministerstva zdravotnictví.

25. 9. 2023

Bez popisku

Dne 15. 9. 2023 se v Brně konaly dvě významné akce: XXV. Brněnský geriatrický den a XXX. Brněnský den praktického lékařství. Obě na sebe časově navazovaly a konaly se v Univerzitním kampusu Brno Bohunice. Záštitu nad celodenním kongresem převzali: ředitel FN Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D., primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich. Spojením dvou kongresů, které měly vysokou účast, v jeden den umožnilo odborníkům z oblasti praktického lékařství a geriatrie sdílet poznatky a zkušenosti. Diskuze se zaměřily na to, jak zajistit, aby pacienti prožili stáří aktivně a měli co nejkvalitnější život, aniž by byla ohrožena jeho délka.

Kongres zdůraznil, že zdravé stáří je nejen motem geriatrie, ale i klíčovým tématem do budoucna. Praktičtí lékaři a geriatři tak mají před sebou úkol nalézt správnou rovnováhu mezi prodloužením života a jeho kvalitou, aby bylo stáří co možná nejpříjemnější a pacienti mohli žít naplno. Odborný program XXV. Brněnského geriatrického dne byl zaměřen na řadu zajímavých témat z kardiologie, endokrinologie, osteologie, nutrice a farmakoterapie u seniorů. Vzhledem k tomu, že zdravotní péče o seniory není jen otázkou oboru geriatrie, ale zahrnuje koordinovanou spolupráci více odborností, se této akce zúčastnili i odborníci jiných specializací. Odborný program XXX. Brněnského dne praktického lékařství byl připraven, jako již tradičně, ve spolupráci s kolegy, praktickými lékaři, a ti vybrali témata, která praktické lékaře nejvíce zajímají. V prvním, kardiologicky zaměřeném bloku, zazněly přednášky, které se týkaly hodnocení elektrokardiografie, 24 - hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku a také přednáška věnovaná spolupráci kardiologa s praktickým lékařem. Po přestávce následoval legislativní blok, který vedl pan Mgr. Uher. Poslední blok byl věnován diferenciální diagnostice závratí, synkop a kolapsových stavů z pohledu různých odborností.

„Geriatrie je v současné době velmi zajímavý a důležitý obor, který trpí zejména personálním nedostatkem, především nedostatkem ambulantních specialistů, přitom by se ,zdravé stárnutí‘ s cílem udržet seniora co nejdéle v co nejlepší kondici v domácích podmínkách, tedy s co nejvyšší kvalitou života, mělo stát běžnou součástí naší zdravotnické praxe. Je důležité, aby ministerstvo zdravotnictví a další orgány aktivně pracovaly na zlepšení atraktivity tohoto sektoru, například přezkoumáním a přehodnocením finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři a ostatní zdravotníci by měli být motivováni k práci v ambulantním sektoru v oboru geriatrie,“ říká přednosta Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno a LF MU prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Tento kongres tak otevřel dveře k diskusi o budoucím směřování geriatrie a nutnosti zahrnutí všech relevantních stran. Ministerstvo plánuje tento obor finančně podpořit, jak velká by suma mohla být, nastínil během konference ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D.: „Předpokládám, že ta suma by měla být ke třem miliardám. Vláda již schválila, že reforma geriatrické péče je priorita, byl bych rád, aby už v příštím roce bylo jasné, jak budeme pokračovat dál, jaké budou vypsané dotační tituly a jak na sebe budou navazovat.“ Vytvoření národního geriatrického plánu by tak mohlo být prvním krokem k zajištění kvalitní péče pro rostoucí počet seniorů v naší společnosti.

Investice do péče o seniory - Reportáž ČT Reportáž na Českém rozhlasu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info