Třídenní maraton přijímacích zkoušek na magisterské programy LF MU

Od pátku 12. do neděle 14. června 2020 probíhaly přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU), a to na magisterské studijní programy Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog.

15. 6. 2020

Vzhledem k obrovskému počtu přihlášených uchazečů o studium i nutnosti větších vzdáleností mezi uchazeči o studium kvůli nařízení týkající se zamezení šíření koronaviru probíhaly zkoušky nejen na půdě lékařské fakulty v Univerzitním kampusu Bohunice, ale na téměř všech fakultách Masarykovy univerzity ve volných aulách a posluchárnách.

Letos se ke studiu na LF MU přihlásilo 7 642 uchazečů na pomaturitní studia dlouhých magisterských a bakalářských studijních programů. Přijímacích zkoušek se na magisterské prezenční programy zúčastnilo 80 % z pozvaných uchazečů. Někteří uchazeči byli již přijati bez přijímacích zkoušek a na základě bonifikací. Zápisy těchto uchazečů se konaly ve čtvrtek 11. června.

Uchazečům o studium, kteří absolvovali přijímací zkoušky během pátku 12. června a uplynulého víkendu, budou rozeslány výsledky bezprostředně po zasedání hodnotící komise, která zasedá 16. června. Zápisy přijatých studentů na základě přijímacích zkoušek proběhnou v Univerzitním kampusu Bohunice v termínu 7. a 8. července, a to pro studenty jak magisterských, tak programů bakalářských, na které se budou konat přijímací zkoušky ve čtvrtek 18. června.

Více článků

Přehled všech článků