Zahraniční studenti LF MU pomáhali v nemocnicích i v cizině

"Zkoušky probíhají až do konce září, a to jak ve formě kontaktní, tak distanční," říká proděkan LF MU pro anglické studium a internacionalizaci doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

11. 8. 2020

Kolik studentů zde v Brně na LF MU zůstalo poté, co bylo jasné, že se hranice budou na nějakou dobu zavírat?
LF MU má největší počet zahraničních studentů ze všech fakult MU. Celkově jich je přes 750. Studenty jsme nenutili zůstat v ČR, ani odjíždět domů. Jejich rozhodnutí v této věci jsme akceptovali a ujistili je, že budeme projevovat maximální vstřícnost při řešení problémů, které vzejdou z nutnosti dodržovat epidemiologická opatření. Studenti z některých zemí dostali důrazné doporučení k návratu do své vlasti prostřednictvím svých ambasád. Procento studentů, kteří zůstali v Brně se liší v jednotlivých ročnících, celkově zde ale zůstala více než polovina.

Co bylo pro Vás v té první fázi vůbec nejtěžší? Jak jste postupovali?
V počátcích byla situace pro všechny neznámá a nová. To se také odráželo v záplavě téměř denně se měnících nařízeních vlády. Zejména zahraniční studenti v takové chvíli trpěli vysokou mírou nejistoty, aniž se mohli opřít o pevné zázemí svých rodin, jak tomu bylo u jejich českých spolužáků. Navíc v obavách sledovali rapidní zhoršení situace ve svých domovech a obávali se o osudy nejbližších. Docházelo k uzavírání hranic a rozporuplným mediálním vyjádřením politiků. Část studentů bydlících na privátech v době zákazu vycházení upadala do sociální deprivace. Zde bych chtěl velmi poděkovat našim studentům za trpělivost, s jakou situaci zvládali v době, než se nám podařilo přetavit vládní nařízení a směrnice do prakticky použitelného "jízdního řádu".

Jakým způsobem probíhala distanční forma výuky? Můžete klidně srovnat LF MU s ostatními fakultami?
Lékařská fakulta je specifická tím, že výuka probíhá nejen v Kampusu (tedy ve škole), ale na mnoha klinikách a odděleních nemocnic, které musí simultánně zvládat péči o nemocné. Velkou komplikací byl i kybernetický útok na FN Brno, který nouzový stav ještě prohloubil. Většina z nás, vyučujících, byla nucena náhle přejít na on-line výukové standardy, což se neobešlo bez komplikací.

Jak tuto formu přijímali studenti?
Studenti se dokázali nové situaci přizpůsobit velmi rychle. Nejcennější pomocí byla pro nás zpětná vazba. Zástupci MIMSA (Masaryk International Medical Students Association), která sdružuje zahraniční studenty na LF, prováděli formou dotazníků průzkum skutečného průběhu online výuky a umožnili nám tak rychleji odkrýt a napravovat slabá místa. Pro mě osobně bylo příjemným překvapením, jak aktivně přistupovali studenti k účasti na webinářích pořádaných vyučujícími.

V rámci pomoci mediků (5. a 6. ročníky) nemocnicím se zapojili také zahraniční studenti. Byl to projekt "tandem". Jak hodnotíte tuto jejich aktivitu?
Přestože vládní nařízení v době nouzového stavu nařizovalo budoucím absolventům ve zdravotnictví povinné nasazení v nemocnicích bez ohledu na národnost, chápali jsme, že jazyková bariéra může způsobovat zahraničním studentům potíže. Z tohoto důvodu jsme tehdy akcentovali spíš dobrovolnou činnost pro zahraniční studenty. Někteří zahraniční studenti se zúčastnili pomoci v nemocnicích a na odběrových místech v tzv. „tandemu“ se svými českými spolužáky. Mám i velmi potěšující informace, že řada našich studentů, kteří se vrátili do své vlasti, pomáhali v nemocnicích v cizině.

Jak probíhá zkouškové období pro zahraniční studenty? Je v něčem výjimečné?
Zkouškové období pro letní semestr 2020 je prodlouženo až do konce září. Zkoušky probíhají jak ve formě kontaktní, při dodržení epidemiologických zásad, tak ve formě distanční, kdy zkoušející nebo komise bude studenta zkouší vzdáleně přes platformu MS Teams. I toto je pro nás zcela nová zkušenost a plánujeme ji využívat i v budoucnu, zejména pro studenty, kteří se ze závažných důvodů nebudou moci zúčastnit zkoušky prezenční. Všichni zkoušející jsou stále připraveni vycházet studentům maximálně vstříc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info