Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 10
Pedagogičtí pracovníci: 16 8
Profesoři: 3 2
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 7 6
Asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 4 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 18 10
zaměstnanců: 15 8
studentů: 2 1
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 11 7
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 12. 8. 2020