Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 2 1
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 3
Celkový počet vyučujících: 1 0
zaměstnanců: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 6 5
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 12. 8. 2020