Budova UKB, Kamenice 3, budova 1,

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Sídlo: Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 549 49 5790
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 22 17
Pedagogičtí pracovníci: 19 14
Profesoři: 1 1
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 14 11
Asistenti: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 40 33
Celkový počet vyučujících: 32 23
zaměstnanců: 18 13
externistů: 14 10
Celkový počet doktorských studentů: 2 1

platné ke dni 27. 2. 2020