Budova UKB, Kamenice 3, budova 1,

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Sídlo: Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 549 49 5790
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 26 18
Pedagogičtí pracovníci: 23 15
Profesoři: 1 1
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 15 11
Asistenti: 2 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 1
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 2 2
Celkový počet vyučujících: 20 13
zaměstnanců: 20 13
Celkový počet doktorských studentů: 2 1

platné ke dni 4. 7. 2020