Budova RMU, Komenského nám. 2,

Katedra fyzioterapie a rehabilitace

Sídlo: Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 549 49 1111
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 16
Pedagogičtí pracovníci: 19 14
Profesoři: 2 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 7
Asistenti: 7 6
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 4
Celkový počet vyučujících: 24 18
zaměstnanců: 20 15
externistů: 4 3
Celkový počet doktorských studentů: 1 1
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 27. 1. 2020