Budova RMU, Komenského nám. 2,

Katedra fyzioterapie a rehabilitace

Sídlo: Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2
Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon C1
Korespondenční adresa: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon: 549 49 1111
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 19 14
Pedagogičtí pracovníci: 17 12
Profesoři: 2 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 7
Asistenti: 5 4
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 40 30
Celkový počet vyučujících: 40 30
zaměstnanců: 17 12
externistů: 23 18
Celkový počet doktorských studentů: 1 1
z toho v kombinované formě: 1 1

platné ke dni 4. 7. 2020