Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 19 6
Pedagogičtí pracovníci: 18 5
Profesoři: 2 0
Odborní asistenti: 14 4
Asistenti: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 3
Celkový počet vyučujících: 5 0
zaměstnanců: 5 0
Celkový počet doktorských studentů: 5 2
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 26. 5. 2020