prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 3. 2004
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof.MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK Praha-2. lékařská fakulta)
prof.MVDr.RNDr Petr Hořín,CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. (UK Bratislava- Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. (UK Praha- 2.Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 2. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 4. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 10. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (Pracoviště medicíny dospělého věku)
prof. MUDr. Jan Starý, CSc. (UK Praha - 2.Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
prof.MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Lékařská fakulta UP, Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info