doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – I. neurologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Pail, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2021
Datum ukončení řízení 1. 1. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Human intracranial high-frequency oscillations - both physiological and pathological phenomena
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Michal Tomasz Kucewicz, BA, MA (BioTechMed Center, Multimedia Systems Department, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 9. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. (Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava)
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
Prof. Viktor Jirsa, Ph.D. (Institut de Neurosciences des Systemes, Aix-Marseille Université, Faculté de Médecine, Marseille, France)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info