doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

přednosta kliniky – Pediatrická klinika


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4463, 4178
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 7. 2021
Datum ukončení řízení 1. 3. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Modern approaches in diagnostics of inflammatory bowel disease in a pediatric population
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. (Dětská klinika LF UK a FN Plzeň)
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. (II. interní klinika-gastroenterologická a geriatrická, FN Olomouc, LF UP, Olomouc)
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. (Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica, Martin, Slovensko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 11. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. (Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH, Bratislava, Slovensko)
Členové prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (Dětská klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP v Olomouci)
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Assoc. Prof. Martin Pichler (Medical University of Graz, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info