doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

vedoucí pracoviště – Environmentální genomika


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D30/207
Kamenice 34
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6481
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 4. 2019
Datum ukončení řízení 1. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Immunogenetics of complex oral diseases
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA (1. LF UK Praha, Stomatologická klinika)
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Katedra Stomatológie)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. (Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info