prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU Brno
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 10. 1998
Datum ukončení řízení 23. 12. 1998
Habilitační práce (veřejná část) Některé aspekty podpůrné péče v průběhu neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vlad. Krčméry, DrSc. (Trnavská univerzita)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vlad. Krčméry, DrSc. (Trnavská univerzita)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 12. 1998
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (KU - 1. Lékařská fakultaPraha)
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity)
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 12. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info