doc. MUDr. Radka Lordick Obermannová, Ph.D.

docentka – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2022
Datum ukončení řízení 1. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Individualizovaný přístup v klinickém výzkumu gastrointestinálních nádorů a jeho význam pro kvalitu péče v klinické praxi
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV)
doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN)
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D. (Onkologická klinika FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 6. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol, Praha)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK, VFN a ÚVN, Praha)
Assoc. Prof. Martin Pichler (Medical University of Graz, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info