doc. Yuh-Man Wadeley, Doctor of Philosophy

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Yuh-Man Wadeley
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 1. 2015
Datum ukončení řízení 1. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) A quest to find out how human brain cells form and brain-related diseases develop
Oponenti habilitační práce RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. (AV ČR - ÚŽFG Liběchov)
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (UK Praha - Lékařská fakulta Plzeň)
RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (AV ČR - Ústav molekulární genetiky Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 5. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (CEITEC)
Členové prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. (UK Praha - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info