doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

odborný asistent – Biochemický ústav


kancelář: bud. A16/114
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3564
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2000
Datum ukončení řízení 1. 7. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Přeměny s nukleofilním atakem na iminiových systémech benzofenanthridinových a protoberberinových alkaloidů
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. et RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof.Ing. Vladimír Macháček, DrSc. (Univerzita Pardubice)
doc. ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.MUDr. et RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof.Ing. František Liška, CSc. (VŠCHT Praha)
prof.RNDr. Tomáš Trnka, CSc. (UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info