prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

vedoucí pracoviště – Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství


kancelář: bud. C13/225
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3467
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Strukturně-funkční vztahy dehalogenujících enzymů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Miroslav Holík, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta, Olomouc)
prof. Ing. pavel pittner, DrSc. (VŠCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Praha)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (VÚVeL Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 3. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 7. 4. 2010
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Dr. Ing. Martina Macková (VŠCHT Praha)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (VÚVeL Brno)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 7. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info