prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

přednosta kliniky – Neurochirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 3. 2012
Datum ukončení řízení 1. 7. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Patofyziologie, hodnocení a periradikulární terapie neuropatické komponenty bolesti u neúspěšné chirurgické léčby degenerativního onemocnění bederní páteře
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 4. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. (1. Lékařská fakulta UK Praha)
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 5. 2012
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 1. 2018
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 7. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. (Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha)
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc. (LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Prof. Volodymyr Smolanka, MD (Rector, Uzhhorod National University)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 9. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info