doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Klinika operační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 4. 2015
Datum ukončení řízení 1. 12. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Snižování radikality chirurgické léčby karcinomu prsu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (FN Olomouc)
doc. MUDr. Světlana Brychtová, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 9. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (LF MU, FN U Sv.Anny Brno)
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (1. lékařská fakulta UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info