doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2565
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 8. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Difuzní parenchymatózní nemoci plic
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. (Klinika tuberkulózy a plucných chorob Univerzity Komenského, Jesseniova LF a Martinská fakultná nemocnica, Martin, Slovensko)
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň)
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 3. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Plicní klinika LF a FN v Hradci Králové)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha)
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. (Klinika pneumologie 3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info