MUDr. Ondřej Zahradníček

asistent – Mikrobiologický ústav


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Ondřej Zahradníček
Pracoviště
 • Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, e-mail zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, fax 543 183 089
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993: VŠ, všeobecné lékařství, MUDr., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1987: SŠ, Gymnázium Křenová 36 v Brně
 • 1983: ZŠ, Základní škola Kounicova 28 (tehdy Leninova 68)
 • 1975: Mateřská škola Kotlářská 4
Přehled zaměstnání
 • od 1995 asistent Mikrobiol. ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně
 • 1993 - 1995 oddělení epidemiologie Městské hygienické stanice v Brně
Pedagogická činnost
 • Vedu cvičení z lékařské mikrobiologie pro studenty LF (všeobecné lékařství) a PřF (studenti mikrobiologie a buněčné a molekulární biologie). Učím také bakalářské obory (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Optik optometr, Ortoptik, Zdravotní laborant). Dříve jsem také externě učil studenty PedF - předmět "Mikrobi lidského těla". Pro všechny tyto aktivity jsem v uplynulých letech vytvořil souvislé řady výukových prezentací, které slouží i jako e-learningové materiály, zejména pro studenty v kombinované formě studia. U některých oborů k nim náleží i interaktivní odpovědníky. V letech 2012-15 jsem se účastnil projektu optimalizace výuky OPTIMED jako výukový specialista.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Byl jsem hlavním řešitelem i spoluřešitelem několika grantů FRVŠ. Spoluúčastnil jsem se řešení grantů IGA MZ, řešících hemolytické interakce různých druhů baktérií. Nyní se z časových důvodů zabývám spíše vedením bakalářských prací a prací studentů ve SVOČ než vlastní výzkumnou činností.
Akademické stáže
 • Nepobýval jsem.
Universitní aktivity
 • V letech 1999 - 2000 jsem byl hlavním organizátorem Tomáškových dnů mladých mikrobiologů, na jejichž organizaci jsem se podílel i v letech 1995 - 1998 a 2001 - 2004. Jde o konferenci organisovanou naším ústavem. V posledních letech se na jejich organizaci podílím již jen velmi okrajově.
Mimouniversitní aktivity
 • Jsem členem výboru Spolku absolventů Masarykovy univerzity. Byl jsem členem redakční rady Revue Universitas do převedění této revue na jinou formu. Pedagogicky působím také v rámci Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) a nárazově též přednáším pro vzdělávací agenturu "Agentura Slavíčková".
Vybrané publikace
 • ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Vzdělávání studentů lékařské fakulty v latině a řečtině z pohledu klinického mikrobiologa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 44-48, 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8. Latinitas medica info
 • ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Use of "Drill" utility of Information System of Masaryk University for non-language medical student education. In Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek. mefanet. 2011 : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics. 1. vydání. Brno: MSD Brno, 2011. s. "nestrankovano", 4 s. ISBN 978-80-7392-179-8. info
 • ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Elektronické studiní opory pro výuku zdravotních sester a porodních asistentek. Brno: MSD Brno, 2010. ISBN 978-80-7392-141-5. URL info
 • ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Profil lékaře: znalosti klinické mikrobiologie. In II. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. 2006. ISBN 80-210-3973-6. info
 • ZAHRADNÍČEK, Ondřej. Otázky výuky mikrobiologie z pohledu klinického mikrobiologa. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha-Bratislava: ČSSM, 2005, XXXXVI, 2-3, s. 64-68, 104 s. ISSN 0009-0646. info
 • WOZNICOVÁ, Vladana, Miroslav VOTAVA, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Mikrobiologie on-line – www.medmicro.info. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005. ISBN 80-210-3680-X. info
 • ZAHRADNÍČEK, Ondřej, Miroslav VOTAVA, Vladana WOZNICOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Komenského schola ludus ve výuce lékařství? Několik nápadů z dílny Mikrobiologického ústavu. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005. info
 • RŮŽIČKA, Filip, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Výuka molekulárně-biologických metod v lékařské mikrobiologii. In I. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU. 2005. ISBN 80-210-3680-X. info
 • VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3. info

24. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info