doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – I. neurologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

kancelář: bud. E35/2S111
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5699
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 1. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Neuropsychological and non-motor aspects of deep brain stimulation of subthalamic nucleus
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Jan Roth, CSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 2. 2015
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF UK Praha)
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. (LF SZU Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info