doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.

docent – Interní kardiologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 4397
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 3. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Katetrová ablace komplexních síňových tacharytmií: fokální síňové tachakrdie, síňové reentry tachakardie a fibrilace síňí - komentovaný soubor publikovanýcvh prací
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Miloš Táborský,CSc (Nemocnice na Homolce, 1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (IKEM Praha)
doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc. (Baťova nemocnice Zlín)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 1. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info