MUDr. Klára Hájková


telefon: 532 23 4463, 4178
e‑mail: