doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Lumíra Krejčího


kancelář: bud. B07/304
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3767
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 7. 2012
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Homologous recombination and its quality control
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (UK Bratislava - PRIF)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Michael Lisby, Associate professor (University of Copenhagen - Department of Biology)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 9. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof.Ing. Petr Dvořák, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (AV ČR - ÚMG)
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (AV ČR - ÚMG)
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (JU - Přírodovědecká fakulta)
doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (UK - 1. Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 10. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info