Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 23. 11. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Interplay between aggressive prostate cancer metabolism and biomechanics – machine learning in quantitative microscopy

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 1. 8. 2018
Datum ukončení řízení 3. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Mikroprostředí nádorů hlavy a krku a jeho diagnostický potenciál
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 3. 12. 2018
Datum ukončení řízení 3. 8. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Role fibroblastů asociovaných s nádory u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku: Molekulární mechanismy kancerogeneze a potenciální diagnostické aplikace
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFU K a UNB)
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. (Lékařská fakulta OU)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. (FN Ostrava)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (Lékařská fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info