doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky pro školství – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 3961
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 8. 2020
Datum ukončení řízení 1. 5. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Význam obratu plodu zevními hmaty při naléhání koncem pánevním, elektronického intrapartálního monitorování plodu a mechanické preindukce v současném porodnictví
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. ? Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem)
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. (Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
Členové doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Sk)
doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D. (Porodnická a gynekologická klinika LF a FN Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info