MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2415
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, narozen 16. května 1976 v Ostravě.
Pracoviště
 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno.
Funkce na pracovišti
 • Zástupce přednosty kliniky.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: MUDr., obor Stomatologie, LF MU Brno.
  2005: MUDr., obor Všeobecné lékařství, LF MU Brno.
  2012: Specializace v oboru orální a maxillofaciální chirurgie.
  2006- dosud: LF MU Brno, postgraduální studium– obor Stomatologie.
Přehled zaměstnání
 • 2001- dosud: LF MU, odborný asistent.
  2001- dosud: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, lékař.
Pedagogická činnost
 • Výuka posluchačů LF MU v oboru stomatologie, postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005- 2011:Stomatologické výzkumné centrum 1M0528, spoluřešitel.
  2007- 2009: Projektu GAČR 102/07/1086: Specifické zobrazovací metody pracující na bázi magnetické rezonance a ultrazvuku pro studium čelistních kloubů, spoluřešitel.
  2008: Projekt FRVŠ č. 51/2008: Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie- retence zubů a vývojové odontogenní cysty, hlavní řešitel.
  2009- 2012: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR(CZ.1.07/2.2.00/07.0022): Centrum digitálního zpracování obrazových dat ve výuce lékařských a zdravotnických oborů, spoluřešitel.
  2010: Projekt FRVŠ č. 250/2010: Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti- pokračování multimediálního atlasu pro výuku stomatologické chirurgie, hlavní řešitel.
  2011- 2013: Projekt GAČR 102/11/0318: Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik, spoluřešitel.
  2012: Totální náhrada čelistního kloubu, větve a části těla dolní čelisti: výsledky s právní ochranou, autor.
  2013: Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora MU)- MUNI/A/0888/2012:Výzkum diagnostických a terapeutických přístupů v predikci onemocnění v orofaciální oblasti, spoluřešitel.
Mimouniverzitní aktivity
 • Je členem České stomatologické komory, Společnosti maxilofaciální chirurgie, České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně a České ortodontické společnosti.
Vybrané publikace
 • BULIK, Oliver, Zdeněk DANĚK, Tomáš KŘIVA, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA, Ludmila PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Marcela VIDLÁKOVÁ. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7013-556-3. info
 • LIBERDA, Ondřej a Martin KOTAS. SKELETÁLNÍ KOTVENÍ V ORTOGNÁTNÍ CHIRURGII. In XIV. kongres České ortodontické společnosti, Plzeň, 26.-28.9.2013,sborník abstrakt,s.24-27. 2013. info
 • LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA a Antonín MARTIKÁŇ. Totální náhrada čelistního kloubu, větve a části těla dolní čelisti. 2012. info
 • SMIRG, O., Ondřej LIBERDA, Z. SMÉKAL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. MRI Slice Segmentation and 3D Modelling of Temporomandibular Joint Measured by Microscopic Coil. Measurement Science Review. Bratislava: Institute of Measurement Science SAS, 2012, roč. 12, č. 3, s. 74-81. ISSN 1335-8871. doi:10.2478/v10048-012-0018-5. info
 • ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ondřej LIBERDA, Vojtěch PEŘINA, Karel BARTUŠEK, Zdeněk SMÉKAL a Ondřej ŠMIRG. Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů. Česká radiologie. Praha: Galén, 2012, roč. 2012/66, č. 4, s. 424-429. ISSN 1210-7883. URL info
 • ŠMIRG, Onřej, Ondřej LIBERDA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk SMÉKAL. Creating a 3D model of the temporomandibular joint disc on the basis of segmented MRI slices. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, HUNGARY: IEEE, 2011. s. 369-375. ISBN 978-1-4577-1410-8. doi:10.1109/TSP.2011.6043707. URL info
 • BULIK, Oliver, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA, Jiří JARKOVSKÝ, R. FOLTÁN a J. KYCLOVÁ. Vyhodnocení resekčních okrajů a jejich prediktivní hodnota při léčbě karcinomu ústní dutiny. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 2, s. 72-76. ISSN 1210-7867. info
 • LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti. Hypertextová učebnice. 2010. URL info
 • LIBERDA, Ondřej, Oliver BULIK, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Karel BARTUSEK a Zdenek SMEKAL. Mr Imaging Of Temporomandibular Joint - Data Processing. In Abstracts from XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery,P2311,s.1269,Bruges,Belgium,14.-17.9.2010. 2010. URL info
 • LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Zdeněk SMÉKAL, Karel BARTUŠEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Data processing in studying the temporomandibular joint using MR imaging. In Proceedings of ESMRMB 2009 Congress, October 1-3, 2009, Antalya / Turkey, 26th Annual Scientific Meeting. 2009. info
 • LIBERDA, Ondřej, Karel BARTUŠEK, Zdeněk SMÉKAL a Jan MIKULKA. Data processing in studying the temporomandibular joint using MR imaging and sonographic techinques. In Proceedings of the 16th International Conference on Digital Signal Processing - DSP 2009, July 5-7, 2009, Santorini / Greece, pp. 37-40. 2009. ISBN 978-1-4244-3298-1. info
 • LIBERDA, Ondřej, Vojtěch PEŘINA, Milan MACHÁLKA, Oliver BULIK a Daniel SCHWARZ. Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty. Portál LF MU: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2009. ISSN 1801-6103. URL info
 • LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Oliver BULIK, Karel BARTUŠEK a Zdeněk SMÉKAL. Post-processing of TMJ MR images. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 277-277. ISSN 1010-5182. info
 • LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdeněk SMÉKAL a Karel BARTUŠEK. Sonographic evaluation of TMJ in comparison to MRI. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 278-278. ISSN 1010-5182. info
 • LIBERDA, Ondřej, Karel BARTUŠEK a Zdeněk SMÉKAL. Increasing contrast T2 of MR image in temporomandibular joint examinations. In 31st International Conference "Telecommunications and Signal Processing", TSP - 2008. 2008. ISBN 978-963-06-5487-6. info
 • LIBERDA, Ondřej a Milan MACHÁLKA. Srovnání ultrazvukového vyšetření čelistního kloubu s magnetickou rezonancí (MR). In Středoevropské sympozium IX. Brněnské implantologické a dentální dny. Brno: Stomatologické výzkumné centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 30-30. ISBN 978-80-210-4461-6. info

10. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info