prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4410, 4365
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU, Brno
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2009
Datum ukončení řízení 1. 9. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Epifyzární poranění dolní končetiny u dětí - klinická a experimentální studie
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (LF MU, FN U Sv.Anny Brno)
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha,)
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MUDr. Milan Dragula, Ph.D. (JLF UK Martin, Slovensko)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 6. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 12. 2011
Datum ukončení řízení 20. 6. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 1. 2012
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (LF MU, FN U Sv.Anny Brno)
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MUDr. Milan Dragula, Ph.D. (JLF UK Martin, Slovensko)
prof. MUDr. Miroslav Kitka, Ph.D. (LF UPJŠ Košice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 1. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 3. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info