doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.

docentka – Katedra optometrie a ortoptiky


korespondenční adresa:
Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 7. 2017
Datum ukončení řízení 1. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Pupil research in clinical practice
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. (Gemini oční klinika, a.s., Praha)
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO (Oční klinika LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie LFUK - NÚDCH Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 6. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA (Oční klinika VFN Praha)
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info