doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.

docent – I. neurologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 2. 2021
Datum ukončení řízení 1. 5. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Diagnostics and Recanalization Treatment of Ischemic Stroke
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. (Neurologická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice)
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. (Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV)
Assoc. Prof. Michael Mazya, MD PhD (Dept. of Neurology, Karolinska University Hospital & Dept. of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. (Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
MUDr. Milan Voško, PhD (Klinik für Neurologie 2, Med Campus III, Kepler Universitätsklinikum, Linz, Austria)
doc. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc. (Zástupce přednosty kliniky: Neurologická klinika FN UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info