prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

profesor – II. interní klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 9. 2009
Datum ukončení řízení 1. 3. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Imunogenetické faktory v etiopatogenezi revmatoidní artritidy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (Karlova Univerzita - Lékařská fakulta Hradec Králové)
DOc. MUDr. Pavel Horák, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUdr. Jozef Lukáč, CSc. (NÚRCH Piešťany)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel pavelka, DrSc. (Revmatologický ústav Praha)
prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (Karlova Univerzita - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUdr. Pavel Horák, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 8. 3. 2017
Datum ukončení řízení 31. 3. 2017
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 1. 2020
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 6. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN a LF UP Olomouc)
Členové prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA (II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Prof. (Emer.) Yehuda Shoenfeld (Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center (Affiliated to Tel-Aviv University))
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 9. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info